Get Adobe Flash player
โรงเรียนไผ่วงวิทยา : รักความเป็นไทย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
วันที่: 2016-07-29 03:08:36 ,โดย: ฤชุพนธ์ พลมาลา
งานนิทรรศการ “เฉลิมราชย์ 70 ปี มหาราชา ฉลองชนม์ 84 พรรษา            มหาราชินี  สพม.5 น้อมเกล้าสดุดี สานวิถี 3 H ปีที่ 4 ”
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กำหนดจัดงานนิทรรศการ “เฉลิมราชย์ ...
50 ครั้ง เข้าชม

วันที่: 2016-07-01 04:34:09 ,โดย: ฤชุพนธ์ พลมาลา
วันต่อต้านยาเสพติด,วันสุนทรภู่
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ  ด้วยสภาพปัญหายาเสพติดที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรง ...
67 ครั้ง เข้าชม

วันที่: 2016-03-14 03:07:52 ,โดย: ฤชุพนธ์ พลมาลา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยโรงเรียนไผ่วงวิทยาประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไปฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการพ.ศ. ...
325 ครั้ง เข้าชม

วันที่: 2016-02-09 03:09:42 ,โดย: ฤชุพนธ์ พลมาลา
รับสมัครนักเรียน
โรงเรียนไผ่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.๑ ...
341 ครั้ง เข้าชม

วันที่: 2016-01-15 14:20:21 ,โดย: ฤชุพนธ์ พลมาลา
กีฬาภายใน ไผ่วงวิทยา
ร้อนแค่ไหนก็สู้ โรงเรียนไผ่วงวิทยา จัดกิจกรรมกีฬาภายในสานสัมพันธ์ ณ โรงเรียนไผ่วงวิทยาวันที่ ...
411 ครั้ง เข้าชม


เพจโรงเรียนไผ่วงวิทยา